İlkay Genç

C# IQueryable nedir? IEnumarable’dan farkı nedir?

IQueryable

IQueryable veri tabanından verileri geniş kapsamlı sorgulamak için kullanılır. IQueryable arayüzü IEnumarable arayüzünü implement etmektedir. Bu sayede IQuaryable IEnumarable özelliklerinin hepsini barındıracaktır.

IQueryable kullanıldığında sorgu alınırken öncelikle filtrelendirme yapılıp sorgu gönderilir. Bu konuda performans bakımından çok iyidir. Örneğin aşağıdaki koddaki gibi Ürünler tablosundaki ürünlerin fiyatı 30 ‘dan büyük ve fiyatı 70’ den küçük olanlarını listeleyip gönderecektir. IEnumarable kullansaydık eğer, önce listeleyip ondan sonra o liste üzerinde filtrelendirme yapıp döndürecekti bize bu da performans kaybı yaşatacaktır.

 IQueryable<Urun> fiyatAralikliUrunler = context.Urunler.Where(x => x.Fiyat > 30 && x.Fiyat < 70); 

 

SQL’de Daha fazlası için: http://ilkaygenc.com.tr/?s=sql

Yorum Yap