İlkay Genç

C# Metot Nedir? Metot Erişim Seviyeleri

Metot

Belli bir ad altında bir araya getirilmiş c# deyimlerine metot denir. Bir metodu bir fonksiyon, bir yordam ya da bir procedure olarak düşünebilirsiniz. Herhangi bir uygulama yazarken belirli bir iş yazdığımız kod parçasını birden fazla kullanmamız gerekebilir.

Bu yüzden bunu tekrar tekrar yazmak yerine bunu bir metot olarak bir defa yazarız ve o koda ihtiyacımız olduğunda bunu sadece tek bir satır bu kodla yani metodun ismi ile çağırabiliriz. İşte bu çağırdığımız işlem yapacak kod bloğuna metot diyoruz.

Aslında metot kavramı matematik derslerinden bildiğimiz fonksiyion tanımından başka bir şey değildir.

Metot tanımları

 • C# içerisinde bir veya birden fazla kod bulunduran kod bloklarıdır. Bir nesnenin veya sınıfın programı yürütebilmesi için kullandığı bir c# nesnesidir.
 • Program içerisinde yürütülen kodlar bu metotlar içerisinde bulunur
 • Program yazarken belirli bir işi yapan kod bloğunu birkaç kez kullanmak gerekebilir. Bunun için aynı kod bloğunu tekrar yazmak yerine bir metot olarak hazırlanır ve ihtiyaç duyulduğunda kullanılır. Böylece zamandan tasarruf sağlanır.

Metot kullanımın avantajları

 • Metotlar aynı kodların sürekli tekrarlanmasını önler.
 • Programların okunabilirliğini ve anlaşılabilirdiğini artırır.
 • Aynı kod bloklarının farklı farklı yerlerde yeniden kullanılmasına olanak sağlar.
 • Metotlar nesne tabanlı programlamada önemli bir yere sahiptir.
protected void SayiUret(int sayi)
{
int a = 22;
}

Metotların yapısal olarak bir takım özellikleri vardır. Bunlar;

 • Erişim seviyeleri
 • Geriye değer döndürmesi
 • Aldığı parametreler

 

metot nedir metot örnekleri

Metotların Erişim Seviyesi:

Public

Public seviyesindeki bir metoda aynı sınıf içerisinden veya dışarıdaki sınıflardan erişmek ve değer almak mümkündür.

Private

Public sevitesinin tam tersi sınıf dışındaki üyelerimim hiç biri bu seviyedeki bir metoda ulaşamaz. Örn: İşçiler adındaki bir sınıf içerisindeki maaş adında bir private bir metot tanımladınız bu metoda sınıf dışında erişmek mümkün değildir.

Protected

Bu erişim seviyesi Public ve Private arasında orta seviye erişime sahip bir metottur.

MAIN() Metodu:

 • C# dilinde bir programın bütün işlevini yaptıran ana metottur.
 • Programın kullanacağı bütün deyimleri tek başına içerebileceği gibi modüler yapıda yazılanm programlarda öteki sınıflarda tanımlaman metotları ve değişkenleri çağırır ve belirlenen sırayla işleme sokar.
 • Her programda ana metot olma işlevini üstlenen bir ve yalnızca bir tane Main() metodu vardır.
 • Bir programda başka Main metotları olsa bile, onlar bu programda ana metot olma sorumluluğunu taşıyamazlar.

Static

Main() metodunu static anahtar sözcüğüyle niteledik. Genel kural olarak, bir sınıfta tanımlı değişkenler ve fonksiyonlar, ancak o sınıfa ait bir nesne (object) yaratıldıktan sonra o nesne içinde işlevsellik kazanırlar. Bunun istisnai hali değişkenin veya metodun önüne static nitelemesi konulduğunda oluşur.

VOID

 • Geri dönüş değeri olmayan metotlar Void olarak tanımlanır.
 • Void tanımlı bir fonksiyon için return kullanılmaz.
 • Eğer giriş parametresi yoksa parantez içi boş bırakılır.

Parametreler ve Yerel Değişkenler


int karesiniBul(short x)
{
int y;
y = x * x;
return y;
}

Bilgisayar programlama dillerinde fonksiyonun başlığındaki değişkene parametre denilir. Bunun nedenini açıklamak için, yukardaki {} gövdesine bakalım.

Fonksiyonun {} gövdesinde int tipinden bir y değişkeni tanımlanmıştır. Bu iki değişkeni birbirlerinden ayırt etmek için, fonksiyon başlığındaki x değişkenine parametre ve {} gövdesi içindeki y değişkenine fonksiyonun yerel değişkeni denir.

Overload:

Aynı metodun birden fazla versiyonun olmasıdır. Mesele toplama işlemini yapan bir den fazla metodun olması. C# içerisinde birden fazla aynı metodu kullanmak için metot overloading (aşırı yükleme) yapısı vardır.

string YasHesapla()
{
string sonuc = "Yaşlanıyorsun!";
return sonuc;
}
int YasHesapla(int yil)
{
int sonuc;
sonuc = DateTime.Now.Year - yil;
return sonuc;
}

Params:

Normal metot tanımlamadan belirlenen sayıda parametrelerle işlem yapılmaktadır. Bu kısıtlayıcı bir yöntemdir. Kullanıcının gönderdiği parametreler farklı olabilir. Yanı kullanıcı belirsiz sayıda parametrelerle işlem yapmak isteyebilir.

Bu durularda parantezin içerisinde params ifadesi kullanılır ve parantez içerisine tanımlanan değişken dizi değişken olarak tanımlanır.

public int topla(params int[] x)
{
//Buraya dizi işlemi için kodlar gelir.
}

1 Comment

Leave a Comment