İlkay Genç

SQL Veri Tipleri ve Özellikleri Nedir ?

SQL Server verileri çeşitli veri tipleri ile saklar.

1.Kesin sayısal tipleri

Bit: 1 byte alacağı değer 1 ya da 0’dır. Yani True ya da False. C#’ daki bool veri tipine karşılık gelir.
İnt:4 byte yer tutar. -2.147.483.648 ile 2.147.483.648 arasında değer alır. C# ‘da da aynı isimdedir.

2.Yaklaşık sayısal değişkenler

Decimal(x,y): Ondalık sayıları tutmaya yarar.
X: sayının kaç karakter olduğunu gösterir.
Y: kaç karakteri ondalıklı kısımda olduğunu gösterir.
Boyutu max 17 byte dır.

Decimal(4,2)
12,34

Numeric: Decimal’in aynısıdır.

3.Karakter veri tipleri

Char: Sabit uzunlukta karakter dizilerini tutar.
Char(n) şeklinde kullanılır.
n: karakter sayısıdır. 1 ile 8000 arasında değer alır.

Char(100) – “İlkay”
“İlkay                                                                         ”

Örn: TC Kimlik No, Cep Telefonu

Varchar :
Varchar(n) – n: karakter sayısını ifade eder.
1 – 8000 karakter arasında karakter tutabilir.
Karakter sayısı daha kısa girilirse, chardaki gibi boşluklarla tamamlamaz.
“İlkay”
Varchar(max) – uzun metinler için kullanılır. 2 milyar 147 milyon …. karakteri destekler (int sınırı).
Text: varchar(max) ile aynıdır. Eski versiyonları desteklemek için kullanılır.

sql veri tipleri ve boyutları

Unicode Karakter Değişkenleri
Unicode (Evrensel Kod) Unicode Konsorsium Organizasyonu tarafından geliştirilen ve her karakterin bir sayı değeri olduğu standarttır.

Amacı, farklı karakter kodlama sistemlerinin birbirleriyle tutarlı çalışmasını ve dünyadaki tüm yazılım sistemlerinin bilgisayar ortamında tek bi standart altında temsil edilmesidir.

Nchar: char ile aynı yapıdadır. Tek farkı char’ın aksine UniCode desteği sağlamasıdır. 1 ile 4000 karakter arasında veri tutar.
Nvarchar: Varchar’ın Unicode karakter destekleyen halidir. (1-4000 karakter)
Ntext: varchar(max)’ın Unicode destekleyen halidir.

Varchar ve char veri tipinde her karakter 1 byte yer kaplarken, nvarchar ve nchar veri tiplerinde her karakter 2 byte yer kaplar.

4.Tarihsel veri tipleri

Date: 3 byte yer tutar. YYYY-MM-DD yani yıl-ay-gün
0001-01-01 ile 9999-12-31 olan tarihleri tutar
DateTime: 8 byte yer kaplar. YYYY-MM-DD hh:mm:ss[.mmm]
1753-01-01 00:00:00.000 ile 9999-12-31 23:59:59.999 aralığında
DateTime2: 0001 ‘den başlar

5.Parasal veri tipleri

Money: 8 byte uzunluğunda -922 milyar ile 922 milyar arasındaki değerleri tutmak için kullanılır. Ondalık kısımı 4 basamaktır.

6.İkili veri tipleri

Binary: Maksimum 8000 byte boyutunda verileri saklamak için kullanılır. Sabit uzunlukta binary veri saklar.
Varbinary: Değişken uzunlukta ve maximum 8000 byte boyutunda binary veri saklamak için kullanılır.
Varbinary(Max): maximum 2 GB’a kadar değişken uzunlukta binary veri saklayabilir.
Uniquidentifier: Bir satırı tek yapmak(bir başka kopyası bulunmayan) için tanımlanan 16 bitlik kimliktir.
GUID: Dünya üzerinde kim nerede, ne zaman olursa olsun bir benzeri olmayan 128 bitlik (16 byte) bit Uniqeldentifier dır.
Benzersiz bir değer vermeyi vaat eder.
Intel firması tarafından bulunmuş.
NULL ve NOT NULL
Bir alanın NULL olarak tanımlanması demek o alana veri girilmeden yeni bir satır oluşturabileceği anlamına gelir.
 SQL’de Daha fazlası için: https://ilkaygenc.com.tr/?s=sql

Yorum Yap